Kumpulan Nama Sayur

Kumpulan Nama Sayur

Kumpulan Nama Sayuran
No Indonesia Mandarin Pinyin Inggris
1 Akar Teratai 莲藕 lián ǒu Lotus Root
2 Asparagus 芦笋 lú sǔn Asparagus
3 Baby Jagung 玉米笋 yù mǐ sǔn Baby Corn
4 Baby Kailan 菜胆 cài dǎn Baby Kailan
5 Bayam Hijau 苋菜 xiàn cài Spinach
6 Bayam Merah 红苋菜 hónɡ xiàn cài Red Spinach
7 Bendi, Okra 秋葵 qiū kuí Lady's Fingers
8 Bok Choy 小白菜 xiǎo bái cài Pak Choi
9 Brokoli 西蓝花 xī lán huā Broccoli
10 Buncis 四季豆 sì jì dòu Kidney Bean
11 Daun Nge 艾草 ài cǎo Asian Mugwort
12 Daun Pepaya 木瓜叶 mù ɡuā yè Papaya Leaf
13 Daun Singkong 木薯叶 mù shǔ yè Cassava Leaf
14 Daun Ubi Jalar 番薯叶 fān shǔ yè Sweet Potato Leaf
15 Genjer 黄花蔺 huánɡ huā lìn Yellow Velvetleaf
16 Jagung 玉米 yù mǐ Corn
17 Jamur Enoki 金针菇 jīn zhēn ɡū Enoki
18 Jamur Shiitake 香菇 xiānɡ ɡū Fragrant Mushroom
19 Jamur Shimeji 白玉菇 bái yù ɡū Shimeji Mushroom
20 Kacang Kara 扁豆 biǎn dòu Hyacinth Bean
21 Kacang Panjang 长豆 chánɡ dòu Long Beans
22 Kailan 芥蓝 ɡài lán Kailan
23 Kangkung 空心菜 kōnɡ xīn cài Water Spinach
24 Katuk 守宫木 shǒu ɡōnɡ mù Sweet Leaf
25 Kecipir 西陵豆 xī línɡ dòu Winged Bean
26 Kembang Kol 花椰菜 huā yē cài Cauliflower
27 Kubis / Kol 包菜 bāo cài Cabbage
28 Kubis Napa / Sawi Putih 大白菜 dà bái cài Chinese Cabbage
29 Kundur 冬瓜 dōnɡ ɡuā White Gourd
30 Labu Kuning 南瓜 nán ɡuā Pumpkin
31 Labu Siam 佛手瓜 fó shǒu ɡuā Chayote
32 Lobak Putih 白萝卜 bái luó bo Radish
33 Oyong / Gambas 丝瓜 sī ɡuā Lettuce
34 Paprika 灯笼椒 dēnɡ lonɡ jiāo Sweet Pepper
35 Pare 苦瓜 kǔ ɡuā Bitter Gourd
36 Petai 臭豆 chòu dòu Petai
37 Sawi 菜心 cài xīn Caisim
38 Selada 油麦菜 yóu mài cài Longleaf Lettuce
39 Seledri 芹菜 qín cài Celery
40 Tauge 豆芽 dòu yá Bean Sprout
41 Terung 茄子 qié zi Eggplant
42 Timun 黄瓜 huánɡ ɡuā Cucumber
43 Timun Jepang 日本小青瓜 rì běn xiǎo qīnɡ ɡuā Cucumber
44 Tomat 西红柿 xī hónɡ shì Tomato
45 Tomat Cheri 圣女果 shènɡ nǚ ɡuǒ Cherry Tomato
46 Tomiao 豆苗 dòu miáo Pea Shoots
47 Wortel 胡萝卜 hú luó bo Carrot
Dibaca 11012x
BERBAGI ARTIKEL INI...

Artikel Terkait

Cuaca saat ini

JAKARTA DKI Jakarta

Rumah Mandarin © 2018-2022 Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang
This web developed by Benny Lo (羅強基)